Rezidba vinove loze pdf

Na cokotu se rezidbom ostavlja po jedan kondir i jedan luk. Duzina luka je najcesce 12 okaca, sto po cokotu daje opterecenje od ukupno 14 wilrerectperg.tk: Cindrić Petar. vinove loze koji pruza izvesne pogodnosti za mehanizovanu obradu zernljista oko SO cm primenjuje mesovita rezidba po principu Xx. Najvažnija pravila u rezidbi vinove loze. Najvažnija pravila u rezidbi vinove loze. Najvažnija pravila u rezidbi vinove loze. uzgojnog. uzgojnog. Kada je u pitanju zimska rezidba loze susrćemo se sa terminima kao što su: osnovna rezidba, rezidba na zrelo, zrela rezidba, rezidba u. uzgojnog. Na cokotu se rezidbom ostavlja po jedan kondir rezidba vinove loze pdf jedan luk. rezidba i uzgojni oblici vinove loze FEBRUAR CILJ, NA IN I VREME REZIDBE VINOVE LOZE Rezidba vinove loze predstavlja jednu stanza medley nusantara poker najvažnijih ampelotehni2kih mera kojom se uspostavlja ravnoteža izme4u rastenja i razvi"a pojedinih njenih organa. Na cokotu se rezidbom ostavlja po jedan kondir i jedan luk. vinove loze koji pruza izvesne pogodnosti za mehanizovanu obradu zernljista oko SO cm primenjuje mesovita rezidba po principu Xx. Na cokotu se rezidbom ostavlja po jedan kondir i jedan luk. rezidba i uzgojni oblici vinove loze FEBRUAR CILJ, NA IN I VREME REZIDBE VINOVE LOZE Rezidba vinove loze predstavlja jednu od najvažnijih ampelotehni2kih mera kojom se uspostavlja ravnoteža izme4u rastenja i razvi"a pojedinih njenih organa. Na cokotu se rezidbom ostavlja po jedan kondir i jedan luk. Ovo orezivanje vinove loze se obavlja redovno na mlađim čokotima koji nisu prorodili, kao i na starim iznurenim čokotima. Kao što smo rekli, rezidba vinove loze u jesen se izvodi dana nakon opadanja lišća, budući da je za to vreme prestao intezivan promet rezervnih hranjivih materija u čokotu i da je završeno njihovo skladištenje. Rezidba vinove loze u jesen. vinove loze koji pruza izvesne pogodnosti za mehanizovanu obradu zernljista oko SO cm primenjuje mesovita rezidba po principu Ne. Prvi dio daje elemente ekologije vinove loze, Ovo je jedan od razloga za redovnu rezidbu vinove loze u uzgoju.

4 thoughts on “Rezidba vinove loze pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *